Life Planning

Een mensenleven zit vol onverwachtse wendingen. U wordt continu verrast door leuke en minder leuke gebeurtenissen. Een wijziging in uw privé of werksituatie heeft direct invloed op uw financiële situatie. Wat kunnen we doen? In ieder geval bewust kiezen voor zaken die er werkelijk toe doen en uw geld dienstbaar maken aan het leven dat u het allerliefst wilt leven. Geld is immers een middel en geen doel.

Life Planning zorgt er voor dat uw specifieke doelstellingen en wensen duidelijk worden. Het is dus een dialoog over het realiseren van uw wensen, doelen en dromen en daarmee dus ook over de financiën.

Allemaal hebben we wensen en dromen. Waar ligt uw passie en wat doet u met uw talenten? Geld is vaak een excuus. Wij kijken met behulp van het Persoonlijke Jaarverslag® met u naar uw netto besteedbare inkomen en zodat u bewust keuzes maakt. En door het goed afstemmen van uw financiële middelen bezorgen wij u het beste leven in de tijd die u heeft.