Persoonlijk Jaarverslag®

Wat is een Persoonlijk Jaarverslag®?

Het Persoonlijke Jaarverslag® is een rapport dat bestaat uit een compleet en overzichtelijk beeld van de inkomens- en vermogensontwikkeling van u en uw partner in de volgende situaties:

  • Inkomen als u werkt
  • Inkomen als u ziek en arbeidsongeschikt wordt
  • Inkomen als u (vervroegd) met pensioen gaat
  • Inkomen voor uw nabestaanden na uw overlijden

Dit rapport geeft u inzicht in bruto inkomensstromen vertaald naar netto besteedbaar inkomen gebaseerd op de huidige fiscale en sociale wetgeving.

De parfier adviseur hanteert dit rapport als basis voor uw financieel advies omdat een goed inzicht en overzicht essentieel is voor het nemen van de juiste financiële beslissingen. U kunt immers pas bepalen waarvoor u gaat als u weet waar u staat.

Omdat u vooraf weet wat het kost om uw financiële stuatie inzichtelijk te maken, kan een objectief advies gegarandeerd worden.