Kern van ons werk

Ons doel van Parfier is om u als klant meer vrijheid, kracht en rijkdom te geven.

Wij helpen u uw levensdoelen te realiseren door middel van Financial Life Planning. Dit realiseren we door middel van het opstellen van een Persoonlijke Jaarverslag®, dit verslag geeft u in één oogopslag inzicht en overzicht in uw financiële situatie, en een Life Planning

In de huidige samenleving hebben we talloze financiële producten en situaties die invloed hebben op ons bruto en netto besteedbaar inkomen. De snel wijzigende wetgeving en mogelijk onoverzichtelijke randvoorwaarden rondom financiële producten, kunnen een chaos verzorgen in uw financiën.

De adviseurs van Parfier brengen met het Persoonlijke Jaarverslag® orde in uw financiële zaken en dragen zorg voor een helder overzicht in uw inkomens- en vermogensontwikkeling op korte, middellange en lange termijn.

Wij formuleren samen met u uw doelstellingen

Doelstellingen die concreet zijn en relevant voor uw leven. Wij ontwikkelen samen met u duidelijke stappen om deze dromen te realiseren.

We realiseren samen met u uw doelstellingen

In uw persoonlijke situatie kunnen veranderingen optreden zoals: verhuizen, verbouwing, kinderen krijgen, verandering van werkgever (inkomen en arbeidsvoorwaarden), ontslag, echtscheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid.

Ook kunnen uw eigen wensen en doelstellingen in de loop van de tijd veranderen. Bij deze veranderingen is het van belang dat wij u blijvend begeleiden om uw doelen te helpen realiseren.

Parfier biedt objectief en onafhankelijk advies over uw financiële situatie op basis van uw (levens)wensen en doelstellingen en onderbouwt deze met financiële feiten.