Financial Life Planning

Wat is Financial Life Planning?

Financiële adviseurs zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald aspect van de uitvoering van het financiële plan, zoals pensioen, verzekeringen of hypotheken. Een Financial Planner is meer een generalist en kijkt naar het totale pakket van uw financiën. Hij betrekt uw gehele financiële situatie en uw toekomstwensen in het plan.

Wat is Financial Planning?

Het is dus een geïntegreerd advies. Het gaat bij Financial Life Planning niet alleen om de cijfertjes en de producten, maar vooral om het realiseren van levensdoelen waarbij het wel of niet hebben van geld het doel niet in de weg mag staan.

Het 7 stappen proces van Parfier is er op gericht dit voor u te realiseren.