Werkwijze

In de werkwijze van een adviseur van Parfier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen:

  • Objectief en begrijpelijk inzicht geven in uw financiële situatie en u wijzen op aandachtspunten (Persoonlijk Jaarverslag®), en 
  • Advies, bemiddeling en beheer van uw financiële huishouding. 

Nadat u samen met uw adviseur de wensen en doelstellingen heeft bepaald werkt uw adviseur het advies uit en presenteert u dit advies in een aangepast Persoonlijk Jaarverslag®.

Uw adviseur helpt u vervolgens met het maken van de juiste financiële keuzes gebaseerd op uw (levens)doelstellingen en verwachtingen.

Bemiddeling en beheer

Indien gewenst selecteert uw adviseur de benodigde producten en richt deze conform de doelstellingen van uw advies in.

Met behulp van een permanente webomgeving blijven u en uw adviseur op de hoogte van belangrijke wijzigingen in uw levenssituatie. Het Persoonlijke Jaarverslag® wordt aangepast in nieuwe situaties zodat een actueel en compleet beeld zichtbaar is van uw huidige financiële situatie.

Als u gebruik maakt van het begeleidingsconcept zal uw adviseur regelmatig de gegevens evalueren met u, zodat hij tijdig de juiste beslissingen kan nemen om uw wensen en doelstellingen optimaal te bereiken. Daarnaast wordt u geïnformeerd over belangrijke marktontwikkelingen en wetswijzigingen en eventuele gevolgen, zodat er eventueel actie ondernomen kan worden.

Het proces van Parfier bestaat uit 7 stappen

 7 Stappen

Stap 1. Kennismaken

Tijdens het eerste gesprek vertellen we wie we zijn en wat ons beweegt. En we willen heel graag weten wat u beweegt en wat u van ons verwacht. We leggen uit hoe wij werken en wat u dat u oplevert en wat uw investering zal zijn.

Stap 2. Exploratie

In deze fase inventariseren wij al financiële gegevens. Daarbij kijken we naar alles wat te maken heeft met uw inkomen en vermogen. Al uw opgebouwde pensioenen, hypotheken, levensverzekeringen, beleggingen, notariële aktes enz.

Stap 3. Persoonlijk Jaarverslag®

Met al de geïnventariseerde gegevens maken wij uw Persoonlijke Jaarverslag®. Deze geeft objectief inzicht in uw huidige financiële situatie op basis van netto besteedbaar inkomen.

Stap 4. Visie

Nu we weten waar u financieel staat gaan we praten over uw specifieke doelstellingen en wensen. En over uw prioriteiten en de termijnen waarop u uw wensen wilt realiseren. Het is dus een dialoog over uw doelen en dromen en daarmee dus ook over de financiën.

Stap 5. Financieel Advies

Nadat uw doelstellingen zijn geformuleerd gaan wij aan de slag om te zorgen voor een geïntegreerd advies op het gebied van inkomen en vermogen met een duidelijk stappenplan.

Stap 6. Realisatie

Om te zorgen dat uw plannen worden gerealiseerd helpen wij bij het zoeken van de juiste producten en diensten in de markt. Daarvoor hebben we speciale software van het onderzoeksbureau moneyview waardoor we op prijs en kwaliteit de offertes van aanbieders kunnen vergelijken. Verder verzorgen we de administratieve afhandeling en de implementatie van de gekozen oplossing.

Stap 7. Onderhoud en beheer, Persoonlijk Jaarverslag® online

Door middel van uw begeleidingconcept zorgen wij dat uw doelstellingen worden bewaakt en dat u wordt begeleidt naar uw einddoel. Daarbij heeft u online toegang tot uw Persoonlijke Jaarverslag® en kan u altijd terugvallen op uw adviseur en casemanager. Dat geeft rust en zorgt er voor dat u op koers blijft!